Johnny Dũng

Johnny Dũng

Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này!
Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể đăng kí tại đây!

– Năm Kinh Nghiệm: Trên 7 năm.
– Công ty hiện tại: CANIFA;EVA DE EVA.
– Sở Trường: Thời Trang Nam,Nữ.
– Kỹ năng: Ra mẫu 1 + nhảy size + đi sơ đồ máy + sử dụng optitex thành thạo.
– Nhận cộng tác ra mẫu,phát triển bộ sưu tập.
– Nhận đào tạo học viên ngành thiết kế.