Sợi Dệt Vải Và Chỉ Thoại Phát

SẢN PHẨM DỊCH VỤ:

Sợi CD
Sợi Cotton
Sợi CVC
Sợi Dệt Vải
Sợi DTY
Sợi Nylon
Sợi OE
Sợi Polyester
Sợi Spun ​Polyester

Chỉ May

Chỉ May Balo
Chỉ May Công Nghiệp
Chỉ May D210
Chỉ May Giày Dép
Chỉ May Nylon
Chỉ May PE
Chỉ May Quần Áo
Chỉ May Túi Xách