Cho thuê máy may công nghiệp

Cho thuê máy may công nghiệp

Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này!
Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể đăng kí tại đây!

CHO THUÊ MÁY MAY CÔNG NGHIỆP, MÁY MAY GIA ĐÌNH:

1 — Vắt sổ điện tử MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 1,800,000 / 30 ngày

2 — Vắt sổ cơ MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 700,000 / 30 ngày

3 — Máy viền bo tay MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 2,000,000 / 30 ngày

4 — Máy dập nút đồng MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 800,000 / 30 ngày

5 — Máy kansai lưng 12 kim MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 1,700,000 / 30 ngày

6 — Máy 2 kim móc xích MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 1,200,000 / 30 ngày

7 — Máy 2 kim di động MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 1,200,000 / 30 ngày

8 — Máy 2 kim cố định MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 1,000,000 / 30 ngày

9 — Vắt lai MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 1,300,000 / 30 ngày

10 — 1 kim điện tử MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 900,000 / 30 ngày

11 — 1 kim cơ MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 400,000 / 30 ngày

12 — 1 kim bước điện tử MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 1,100,000 / 30 ngày

13 — Nút cơ MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 1,200,000 / 30 ngày

14 — Nút điện tử MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 2,500,000 / 30 ngày

15 — Máy ép keo MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 4,300,000 / 30 ngày

16 — Máy rode MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 1,800,000 / 30 ngày

17 — Viền đầu heo MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 1,800,000 / 30 ngày

18 — Máy lưng Jean 4 kim MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 2,000,000 / 30 ngày

19 — Máy viền đánh bông MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 1,100,000 / 30 ngày

20 — Máy cuốn sườn MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 2,000,000 / 30 ngày

21 — Máy bọ điện tử MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 2,600,000 / 30 ngày

22 — Máy bọ lập trình khổ 220×100 mm MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 6,000,000 / 30 ngày

23 — Máy bọ lập trình khổ 130×100 mm MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 6,000,000 / 30 ngày

24 — Máy bọ lập trình khổ 40×60 mm MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 4,300,000 / 30 ngày

25 — Máy khuy bằng cơ MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 1,700,000 / 30 ngày

26 — Máy khuy bằng điện tử MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 4,100,000 / 30 ngày

27 — Máy khuy mắt phụng điện tử (MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 8,000,000 / 30 ngày

28 — Máy ép dập MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 3,800,000 / 30 ngày

29 — Máy viền dáy 4 kim MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG 01 BỘ 5,000,000 / 30 ngày