Đăng tin Tuyển Dụng

Đăng tin Tuyển Dụng

Các nhà tuyển dụng nhân sự ngành may có thể đăng thông tin vị trí và các  yêu cầu về ứng viên theo biểu mẫu ở bên. Công việc còn lại hãy để chúng tôi hỗ trợ cho bạn.
Chúc bạn thành công!