Đăng Mẫu – Máy Móc, Thiết Bị

Máy Móc & Trang Thiết Bị

  • Bạn bán máy móc và trang thiết bị ngành may?
  • Bạn có máy móc hoặc trang thiết bị chưa sử dụng đến muốn cho thuê?
  • Bạn còn một số loại vật dụng trong xưởng muốn được trao đổi?
  • Bạn có xưởng muốn cho thuê hoặc chuyển nhượng lại?

Hãy đăng ảnh mẫu sản phẩm và hoàn thiện thông tin liên hệ cơ bản ở ô bên cạnh. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đối tác mong muốn.
Chúc bạn thành công!